Ontdek

Archeologisch Informatiepunt

Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost-Fivelingo 

Doelstelling, Bestuur en Verantwoording  

Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de statuten (artikel 2):

  • De stichting heeft als doel, het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische ontwikkeling van het water- en wierdengebied Oost-Fivelingo, in de meest brede zin des woords.
  • De stichting tracht haar doel te bereiken door het realisteren en exploiteren van een archeologisch informatiepunt in de Mariakapel van de Nicolaikerk te Appingedam, alsmede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daar bevorderlijk kan zijn.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleid
Per 3 jaar stelt het bestuur een beleidsplan op voor de komende jaren. Het huidige plan beschrijft de periode 2019 t/m 2021 (klik op het woord ‘beleidsplan om de link te openen).

Bestuurssamenstelling en beloning
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Dhr. R. Hadders, Appingedam, voorzitter
Dhr. F.W. Meijer, Appingedam, secretaris
Dhr. F.E. Juk, Appingedam, penningmeester
Mw. C. Heinen (Overschild) is als adviseur bij de stichting betrokken

De bestuursleden doen hun werkzaamheden volledig op vrijwillige basis, en ontvangen geen beloning.

ANBI
Het AIP is een ANBI-instelling, met het RSI-nummer 818557734. Het postadres is; Wijkstraat 25, 9901 AE Appingedam.
U kunt eveneens contact opnemen via info@museumstadappingedam.nl of regenwaterbakappingedam@gmail.com

Verantwoording
Jaarlijks stelt het bestuur in het voorjaar de jaarrekening over het afgelopen jaar vast.
In de jaarrekening wordt naast de financiële verantwoording tevens verslag gedaan van de activiteiten over het afgelopen boekjaar.

jaarrekening 2022
jaarrekening 2020

jaarrekening 2019
jaarrekening 2018
jaarrekening 2017
jaarrekening 2016

Het jaarverslag van activiteiten is onderdeel van elke jaarrekening.

Project ‘De regenwaterbak van Appingedam’

Het AIP vraagt uw aandacht voor haar nieuwste project: bekijk de flyer over ‘De regenwaterbak van Appingedam’ en bekijk de publicatie.