Ontdek

Stadsontwikkeling Appingedam

De stad Appingedam

Appingedam is naast Groningen de enige stad in de provincie van middeleeuwse oorsprong. Wandelend door het centrum kun je daar nog duidelijk de sporen van zien: oude gevels, smalle steegjes en een centraal plein waaraan de kerk, het raadhuis en de rechtbank gelegen waren. Ook het museumpand aan de Dijkstraat is van oorsprong middeleeuws: in de kelder zijn de sporen van een 13de-eeuws steenhuis zichtbaar.

Gilden

Een middeleeuwse stad had natuurlijk zijn eigen gilden. Van sommige gilden zijn inventarislijsten en gelukkig ook bezittingen bewaard gebleven. Ze behoren tot de topstukken van de museumcollectie: een struisvogeleibokaal van zilver, een zilveren papegaai en een regimentsstaf voorzien van zilveren banden waarin de namen van de gildeleden zijn gegraveerd.

De stadsmuur van Appingedam

De middeleeuwen waren ook tijden van gevechten en oorlogen. Steeds krabbelde de stad weer op en werden de herstelwerkzaamheden hervat, bijvoorbeeld aan de stadsmuur. Totdat deze niet meer nodig was: in de negentiende eeuw werd de muur afgebroken ten gunste van de stadsuitbreiding, zoals in zoveel steden in Nederland het geval was.

Industrie

Rond 1900 werd de industrie steeds belangrijker voor de stad: de machinefabriek Ter Borg en Mensinga, de Brons-motorenfabriek en de Eendracht.

Stadsontwikkeling is een proces dat ook vandaag de dag nog een belangrijke rol speelt. Appingedam heeft recentelijk een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd, waarover meer te vinden is op de website van de gemeente Eemsdelta.