Ontdek

Regenwaterbak Appingedam

In het historisch centrum van Appingedam ligt onder het maaiveld een grote regenwaterbak. Deze regenwaterbak is in 1860 door vooraanstaande burgers van Appingedam gerealiseerd ten behoeve van schoon drinkwater voor de bevolking van Appingedam.

Deze burgers namen destijds hun verantwoordelijkheid voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners van hun stad. Door middel van deze drinkwatervoorziening kregen de burgers de beschikking over schoon drinkwater, afkomstig van het dak van de Nicolaïkerk. Hierdoor konden diverse ziektes worden voorkomen.

Bij de reconstructie van de Kerkpleinen en omgeving in 2006 kwam deze waterbak deels tevoorschijn. Er was toen te zien hoe de regenwaterbak was aangelegd werd gebruikt. Duidelijk was ook dat de bak in goede staat verkeerde. De regenwaterbak is een bijzondere voorziening uit het verleden. Daarom heeft de Stichting Archeologisch Informatiepunt Oost Fivelingo de ambitie om deze regenwaterbak zichtbaar te maken voor een breed publiek. Dit kan door het plaatsen van een glazen plaat in de bestrating boven de waterbak. Door het plaatsten van informatie (op bord en middels QR-code) kan aan de bezoekers het nut en de doelstelling van deze voorziening worden uitgelegd.

Download de flyer en kom meer te weten over dit unieke project.