Ontdek

Nieuwe aanwinst: zilveren trekpot

Bijzondere aanwinst voor Museum Stad Appingedam

Het Museum Stad Appingedam is met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Groninger Fonds en een particulier) een bijzonder object rijker geworden: een zilveren trekpot of theepot, vervaardigd door de Damster zilversmid Gerrit Hoving omstreeks 1740.

De theepot is fraai vormgegeven en rijk versierd met klassie

ke motieven zoals dat in de 18e eeuw gebruikelijk was. Het is gemerkt met de letters ‘G H’ op de bodem en er staan ook initialen in, die verwijzen naar de eigenaar; T L H. Dit zou kunnen verwijzen naar Trijntje Leujes Huisinga, die in 1741 geboren werd in Garsthuizen en in ’t Zandt overleden is in 1805, maar deze toeschrijving moet nog verder onderzocht worden. In ieder geval maakt dit detail de theepot nog interessanter voor het museum: niet alleen is de maker verbonden met Appingedam, maar de eigenaar woonde en leefde waarschijnlijk in de regio.

De theepot of trekpot werd gebruikt om sterke thee mee te maken: op de getrokken thee werd telkens opnieuw water opgeschonken om de thee tot drinkbare sterkte te verdunnen. Thee was in de 18e eeuw nog echt voorbehouden aan welvarende mensen: uit die tijd dateren ook de rijkversierde theekistjes die afgesloten konden worden, zodat het personeel de theeblaadjes niet stiekem mee kon nemen. Deze trekpot is een mooi voorbeeld van een theepot waarmee gepronkt kon worden.

Het is een zeldzaamheid als zilver uit Appingedam op de markt komt. Naast de stad Groningen is Appingedam de enige stad in de provincie van middeleeuwse oorsprong. Beide steden kenden het gildesysteem, maar in Appingedam was dat veel kleinschaliger georganiseerd dan in Groningen. Daarom is het Damster zilver ook veel zeldzamer: dat bleek wel uit de onverwachte vlucht die de biedingen namen tijdens de veiling. Het museum bezit een unieke collectie Damster zilver en heeft zich destijds als opdracht gesteld deze collectie uit te breiden.

Het museum is dan ook bijzonder verguld met deze aanwinst, die mogelijk is gemaakt door de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Groninger Fonds en een particulier. Een deel van het aankoopbedrag kon het museum vanuit haar aankoopfonds bekostigen, dat is opgebouwd uit giften van donateurs.

“Juist voor een unieke kans als deze is het aankoopfonds in het leven geroepen. En gelukkig was de Vereniging Rembrandt direct bereid om ons te steunen. Zij zagen het unieke van deze gelegenheid in en hebben ons tijdens het verwervingsproces met raad en daad bijgestaan. Wij zijn de Vereniging Rembrandt en onze donateurs dan ook bijzonder dankbaar”, aldus Cynthia Heinen, directeur van het museum.