Ontdek

17e-eeuwse stijlkamer

De oudste delen van het pand van Museum Stad Appingedam stammen uit de dertiende eeuw. Het is toen gebouwd als een vierkant steenhuis. Het is één van de oudste stenen huizen in de provincie Groningen en het pand is mede daarom bouwhistorisch van groot belang.

Rond 1500 is het steenhuis uitgebreid met een grote zaal en souterrain. Er zijn in het pand ook bouwsporen uit de zeventiende eeuw aanwezig. Op basis daarvan is het interieur van de 17e-eeuwse stijlkamer gereconstrueerd.
De huidige gevel aan de Dijkstraat komt uit de negentiende eeuw.